Náhradní členská schůze 2017

Členská schůze konaná dne 27.5.2017 nebyla usnášeníschopná, proto podle ustanovení § 647 a 648 ZOK je svolána náhradní členská schůze.

Náhradní členská schůze se bude konat v bývalé restauraci Lidového domu v budově ústředí družstva

ve čtvrtek 15.6.2017 od 13 hodin.

Materiály a program jsou na náhradní členskou schůzi stejné.
Pozvánku si můžete zobrazit, popř. stáhnout ZDE.