INFORMAČNÍ DESKA

Náhradní členská schůze 2017

svolána podle ust. § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)


Členská schůze 2017

Pozvánka a jednací řád pro členskou schůzi konanou dne 27.5.2017


Základní údaje

Údaje o družstvu - výpis z obchodního rejstříku, registr DPH apod.
« přechozí následující »